Kwarki

W Team for the Planet, umieszczamy działanie w centrum projektu.

Uważamy, że w kontekście problemu, którego żródło jest nam dobrze znane, trzeba temu dać pierwszeństwo przed dyskusjami typu “trzeba tylko, powinno się, zrobiłbym to tak”.

arrow_downward

Jak zostać Kwarkiem ?

Kiedy akcjonariusz Team for the Planet realizuje akcję w odpowiedzi na wyrażoną potrzebę (czy przez Team, przez Planetę czy przez Kometę), staje się Kwarkiem.

Takie kwarki składają się na istnienie Team for the Planet.

Tysiące akcjonariuszy Team for the Planet posiadają mnóstwo umiejętności które mogą zostać wykorzystane w tym lub innym momencie. Dopiero okaże się kiedy będzie trzeba wykorzystać te umiejętności…

SPECJALNE SZKOLENIE :
Wystarczy 1 godzina szkolenia aby zostać się Kwarkiem.

schedule

CZAS ZAANGAŻOWANIA OSOBISTEGO :
Czas zależny od potrzeb.

W fizyce kwark oznacza najmniejszą cząstkę materii.

Innymi słowy, kwark jest podstawą fizycznej egzystencji całego Wszechświata.