Team for the Planet. Przedsiębiorczość w walce ze zmianami klimatu

Opublikowano w dniu 19 kwietnia 2023

Udostępnij

Team for the Planet. Przedsiębiorczość w walce ze zmianami klimatu

Opublikowano: 16 luty 2022

TFP

Na naszych stronach często opisujemy i wspieramy pomysły, idee czy aktywności, które pozytywnie wpływają na środowisko i przyczyniają się do poprawienia jakości życia. Jednym z takich przedsięwzięć jest Team for the Planet. To organizacja non-profit, pierwszy otwarty fundusz inwestycyjny, który finansuje firmy mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi oraz rewitalizację środowiska naturalnego. Założony w Lyonie we Francji w listopadzie 2019 roku przez sześciu doświadczonych młodych przedsiębiorców jest obecny w 10 krajach, w Europie (Belgia, Anglia, Włochy, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Szwajcaria, Polska) i Ameryce (USA i Kanada). Jego celem jest zebranie 1 miliard euro, aby do 2030 roku stworzyć 100 firm, które podejmą skuteczne działania przeciwkoglobalnemu ociepleniu.

Już 3 firmy zostały sfinansowane dzięki Team for the Planet.

Organizacja Team for the Planet zidentyfikowała problemy, które przyczyniają się w największym stopniu do emisji CO2 jak i znajduje rozwiązania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez wybór najlepszych pomysłów dedykowanych do tego celu. Do tej pory sfinansowano 3 projekty, które spełniają te kryteria - Carbon Time, Leviathan Dynamics i Beyond the Sea. W Time for Planet każde euro jest reinwestowane w tworzenie nowych przedsiębiorstw. Organizacja jest globalnym ruchem opartym na akcjach. Osoba fizyczna lub prawna może dołączyć do tej przygody już od 1 € .

Firmy stworzone w ramach Time for the Planet będą udostępniać wszystkie swoje innowacje poprzez tzw. open source. W momencie kiedy Team for the Planet utworzy firmę, powstają dzięki niej dziesiątki innych spółek poprzez kopiowanie i implementowanie nowych rozwiązań.

Tysiące Akcjonariuszy Time for the Planet jest przeszkolonych, aby oceniać otrzymane projekty według różnych kryteriów. Co kwartał wybierane są nowe projekty, komitet naukowy ocenia wartość naukową i wykonalność oraz potencjał rynkowy wybranych pomysłów. Do tej pory zebrano ponad 8 mln euro od blisko 40.000 akcjonariuszy na całym świecie ( głównie we Francji). W Polsce organizacja działa od grudnia 2021.

Jacek Szczęsny

Link do artykulu : https://www.ekorynek.com/index...

Dziękuje Jacek Szczęsny i ekorynek.com za publikacji