Liderzy Komet

Lider Komety poświęca swój czas na pilotowanie komety.

Mają jeden powód aby istnieć.

arrow_forward

Gwarancja realizacji akcji ustalonej przez Kometę.

arrow_downward

Lider Komety jest odpowiedzialny za istnienie Komety.

Domyślnie pelni nieobsadzone funkcje.

SPECJALNE SZKOLENIE :
jest potrzeben specjalne szkolenie aby zostać Liderem Komety.

schedule

CZAS ZAANGAŻOWANIA OSOBISTEGO :
Około 10 godzin/tydzień