Ocenione

Sea Val Water

star star star star_half star_border
help_outline

"Punkty Team" przyznawane są w zależności od przydatności rozwiązania do rodzaju innowacji, których poszukuje Team for the Planet. Odpowiadają one analizie kilku czynników:

  • potencjał oddziaływania: średnia ocena oddziaływania> 4 = > 0,5 punktu / jeśli > 4,15 = > 1 punkt.
  • ogólna spójność: wszystkie średnie wyniki z 6 kryteriów wyboru > 2,5 = > 1 punkt.
  • faworyt: % ocen, które oceniają innowacyjność jako najważniejszą, aby działać na dużą skalę przeciwko gazom cieplarnianym > 20% = > 1 punkt
  • targetowanie: walidacja zakresu interwencji Team większego niż 90% = > 0,5 punktu + poziom dojrzałości wystarczającego inno = > 0,5 punktu
  • akceptacja społeczna: wynik analizy semantycznej komentarzy > 0 = > 0,5 punktu/ jeśli > 3500 = > 1 punkt
68 oceny

Poddane pod ocenę : Po wstępnym przefiltrowaniu w celu sprawdzenia, czy odpowiadają one na jeden z 20 problemów poruszonych przez Team for the Planet i czy mają oczekiwany stopień dojrzałości, innowacje podlegają ocenie.

Approche symbiotique du dessalement avec valorisation d'une saumure non polluée

Zastosowana dźwignia działania
Energy efficiency
Sector
Other
Odkryj nasze pole działania arrow_forward
Data przedłożenia 11 stycznia 2023 Założyciele Roger LE DREAU Miejsce rozwoju Pont l Abbe, Francja

Projekt w szczegółach

Uwaga: ten formularz jest wypełniany w całości przez osoby proponujące innowację.

Jaki problem został rozwiązany?

Stress hydrique par dessalement éco-responsable avec valorisation de saumure, tout ceci en faible consommation énergétique.

W jaki sposób został rozwiązany?

Le procédé consiste à créer une multi valorisation de l'eau de mer avec un objectif zéro déchet (ZLD), pas de produits chimiques à risque pour l'humain ou l'environnement et un coût accessible pour tous, surtout, un modèle réplicable.

Kim są potencjalni klienci?

Sites industriels à forte consommation d'eau, communes en bordure de mer pour limiter le pompage de nappes phréatiques.

Czym różni się to rozwiązanie?

Taux de récupération d'eau douce à 80% vs 40% en osmose inversée, valorisation de la saumure pouvant atteindre 25% de salinité, vs 7% en osmose inversée et 10% en technologie thermale. Pas d'utilisation de produits chimiques nocifs pour l'homme et/ou l'environnement.