W trakcie oceny

SCIC BIEN COMMUN

Poddane pod ocenę : Po wstępnym przefiltrowaniu w celu sprawdzenia, czy odpowiadają one na jeden z 20 problemów poruszonych przez Team for the Planet i czy mają oczekiwany stopień dojrzałości, innowacje podlegają ocenie.

Participer à la revitalisation des villages par la rénovation des bâtiments vacants

Zastosowana dźwignia działania
Sufficiency
Sector
Buildings
Odkryj nasze pole działania arrow_forward
Data przedłożenia 8 listopada 2023 Założyciele CLARA ALLGAIER Miejsce rozwoju Toulouse, Francja

Projekt w szczegółach

Uwaga: ten formularz jest wypełniany w całości przez osoby proponujące innowację.

Jaki problem został rozwiązany?

BC est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif qui a pour mission d’œuvrer, par la rénovation, à la revitalisation des petites villes et des villages. Notre mission d’utilité sociale est de participer à la revitalisation des territoires ruraux tout en limitant l'impact sur l'environnement !

W jaki sposób został rozwiązany?

Acteur immobilier spécialisé dans la rénovation de bâtiments situés au cœur des territoires ruraux, qui, malgré une forte demande locative, sont souvent délaissés par les opérateurs immobiliers. Nous sommes convaincus que les petites villes et villages sont des territoires d'avenir à revaloriser.

Kim są potencjalni klienci?

Les collectivités territoriales rurales (communes, com.com...) les populations locales, les commerçants...

Czym różni się to rozwiązanie?

- acteur immobilier créé sous un statut coopératif (SCIC) - 1 part social = 100 € - 100 de nos résultats en réserve - société ESUS - rénovation sur les territoires ruraux (villages) - réponse à un besoin d'utilité sociale - absence d'acteurs immobiliers sur les territoires ruraux - rénovation sobre en énergie et ressources - concertation citoyenne