Wybrane

Wallace Technologies

star star star star star
help_outline

"Punkty Team" przyznawane są w zależności od przydatności rozwiązania do rodzaju innowacji, których poszukuje Team for the Planet. Odpowiadają one analizie kilku czynników:

  • potencjał oddziaływania: średnia ocena oddziaływania> 4 = > 0,5 punktu / jeśli > 4,15 = > 1 punkt.
  • ogólna spójność: wszystkie średnie wyniki z 6 kryteriów wyboru > 2,5 = > 1 punkt.
  • faworyt: % ocen, które oceniają innowacyjność jako najważniejszą, aby działać na dużą skalę przeciwko gazom cieplarnianym > 20% = > 1 punkt
  • targetowanie: walidacja zakresu interwencji Team większego niż 90% = > 0,5 punktu + poziom dojrzałości wystarczającego inno = > 0,5 punktu
  • akceptacja społeczna: wynik analizy semantycznej komentarzy > 0 = > 0,5 punktu/ jeśli > 3500 = > 1 punkt
45 oceny

Przedłożone komitetowi naukowemu : Na zakończenie ocen dokonywanych przez wolontariuszy oceniających, innowacje o największym potencjale oddziaływania są przedstawiane Komitetowi Naukowemu. Wybór należy do obowiązków menedżerów.

Une solution de stockage massif d'électricité pour optimiser production ou consommation.

Zastosowana dźwignia działania
Energy efficiency
Sector
Energy
Odkryj nasze pole działania arrow_forward
Data przedłożenia 6 grudnia 2023 Założyciele Benjamin Dupas Miejsce rozwoju Riom, Francja

Projekt w szczegółach

Uwaga: ten formularz jest wypełniany w całości przez osoby proponujące innowację.

Jaki problem został rozwiązany?

Notre innovation répond au besoin de stockage massif d'électricité et permet d'encourager la décarbonation des process industriels et le développement des capacités renouvelables intermittentes.

W jaki sposób został rozwiązany?

Notre système est une batterie de Carnot, convertissant l’électricité en chaleur, permettant le stockage via la fonte d’aluminium. Notre grande efficacité est le résultat de notre innovation d’échangeur ultra compact réalisé en fabrication additive (partenariat DeepTech avec Mines Saint-Etienne).

Kim są potencjalni klienci?

Producteurs d'énergies décarbonées ou industriels électro-dépendants.

Czym różni się to rozwiązanie?

Notre solution dispose d’une durée de vie longue de 30 ans minimum, une recyclabilité très aisée (pas de mélange de matériaux), une densité énergétique conséquente (1 MWh pour 10m3 d’aluminium fondu), une souveraineté garantie (aluminium classique issu de la filière recyclage) ainsi qu'un rendement de 85 % équivalent aux meilleures solutions.