W trakcie oceny

TERRAVOLT

Poddane pod ocenę : Po wstępnym przefiltrowaniu w celu sprawdzenia, czy odpowiadają one na jeden z 20 problemów poruszonych przez Team for the Planet i czy mają oczekiwany stopień dojrzałości, innowacje podlegają ocenie.

Valoriser durablement vos déchets

Zastosowana dźwignia działania
Capture
Sector
Energy
Odkryj nasze pole działania arrow_forward
Data przedłożenia 13 grudnia 2023 Założyciele Aristide DEJEAN Miejsce rozwoju MONTREUIL, Francja

Projekt w szczegółach

Uwaga: ten formularz jest wypełniany w całości przez osoby proponujące innowację.

Jaki problem został rozwiązany?

Décarbonation et séquestration du CO2

W jaki sposób został rozwiązany?

Notre innovation technologique repose sur la pyrolyse, à taille humaine, des résidus et déchets. La pyrolyse est l’une des trois solutions identifiées par le GIEC comme permettant d’avoir un bilan négatif ou neutre en gaz à effet de serre

Kim są potencjalni klienci?

Industries & services, collectivités, ménages

Czym różni się to rozwiązanie?

Le procédé développé est suffisamment souple pour s’adapter à une gamme déterminée d’intrants complexes (Ordures Ménagères résiduelles) et non complexes (résidus agro-industriels), et a vocation à apporter d’une part une valorisation énergétique (électrique, mécanique, vapeur, froid à absorption), et d’autre part un volet assainissement par le traitement des déchets.