Wybrane

meTiista

star star star star star
help_outline

"Punkty Team" przyznawane są w zależności od przydatności rozwiązania do rodzaju innowacji, których poszukuje Team for the Planet. Odpowiadają one analizie kilku czynników:

  • potencjał oddziaływania: średnia ocena oddziaływania> 4 = > 0,5 punktu / jeśli > 4,15 = > 1 punkt.
  • ogólna spójność: wszystkie średnie wyniki z 6 kryteriów wyboru > 2,5 = > 1 punkt.
  • faworyt: % ocen, które oceniają innowacyjność jako najważniejszą, aby działać na dużą skalę przeciwko gazom cieplarnianym > 20% = > 1 punkt
  • targetowanie: walidacja zakresu interwencji Team większego niż 90% = > 0,5 punktu + poziom dojrzałości wystarczającego inno = > 0,5 punktu
  • akceptacja społeczna: wynik analizy semantycznej komentarzy > 0 = > 0,5 punktu/ jeśli > 3500 = > 1 punkt
42 oceny

Przedłożone komitetowi naukowemu : Na zakończenie ocen dokonywanych przez wolontariuszy oceniających, innowacje o największym potencjale oddziaływania są przedstawiane Komitetowi Naukowemu. Wybór należy do obowiązków menedżerów.

Une Société à mission, de travaux de rénovation énergétique pour les particuliers

Zastosowana dźwignia działania
Sufficiency
Sector
Buildings
Odkryj nasze pole działania arrow_forward
Data przedłożenia 29 grudnia 2023 Założyciele Arthur Brac de la Perrière Miejsce rozwoju Lyon, Francja

Projekt w szczegółach

Uwaga: ten formularz jest wypełniany w całości przez osoby proponujące innowację.

Jaki problem został rozwiązany?

Donner une solution opérationnelle aux ménages pour massifier la rénovation énergétique performante (diviser par > 4 la consommation d’énergie) Le seul chauffage des maisons construites avant 1975 engloutit chaque année environ 10% de toute la consommation d’énergie en France !

W jaki sposób został rozwiązany?

"Ensemblier" de travaux (avec des salariés ou sous-traités) au service des ménages Conception et aide au financement des travaux avec Dorémi -> Solutions pour des rénovations décarbonées -> Equipes formées + capacité à recruter et à intégrer des solutions numériques

Kim są potencjalni klienci?

Ménages, habitants les maisons ou appartements Notamment à l’occasion des mutations Attention particulière portée aux ménages très modestes : fort impact social en réduisant durablement la facture énergétique

Czym różni się to rozwiązanie?

Intégration du projet Dorémi (pionnier de la rénovation performante en France) : l’équipe metiista se forme depuis 5 ans aux solutions de rénovation performantes meTiista forme des apprentis, préconise les matériaux biosourcés et met en place une gestion des déchets et des transports L’entreprise intègre de nouvelles compétences dans la rénovation énergétique pour devenir une entreprise générale.