Ocenione

Inakys

star star star star_half star_border
help_outline

"Punkty Team" przyznawane są w zależności od przydatności rozwiązania do rodzaju innowacji, których poszukuje Team for the Planet. Odpowiadają one analizie kilku czynników:

  • potencjał oddziaływania: średnia ocena oddziaływania> 4 = > 0,5 punktu / jeśli > 4,15 = > 1 punkt.
  • ogólna spójność: wszystkie średnie wyniki z 6 kryteriów wyboru > 2,5 = > 1 punkt.
  • faworyt: % ocen, które oceniają innowacyjność jako najważniejszą, aby działać na dużą skalę przeciwko gazom cieplarnianym > 20% = > 1 punkt
  • targetowanie: walidacja zakresu interwencji Team większego niż 90% = > 0,5 punktu + poziom dojrzałości wystarczającego inno = > 0,5 punktu
  • akceptacja społeczna: wynik analizy semantycznej komentarzy > 0 = > 0,5 punktu/ jeśli > 3500 = > 1 punkt
59 oceny

Poddane pod ocenę : Po wstępnym przefiltrowaniu w celu sprawdzenia, czy odpowiadają one na jeden z 20 problemów poruszonych przez Team for the Planet i czy mają oczekiwany stopień dojrzałości, innowacje podlegają ocenie.

Les orties épurent, les insectes fournissent azote au sol et protéines aux élevages

Zastosowana dźwignia działania
Energy efficiency
Sector
Farming
Odkryj nasze pole działania arrow_forward
Data przedłożenia 2 grudnia 2020 Założyciele David BUET Miejsce rozwoju Francja

Projekt w szczegółach

Uwaga: ten formularz jest wypełniany w całości przez osoby proponujące innowację.

Jaki problem został rozwiązany?

Les agriculteurs ont une obligation légale à réduire la teneur en élements fertilisants des effluents d'élevage. Ce faisant, ils peuvent aussi réutiliser l'eau pour réaliser de l'irrigation. L'approvisionnement en azote et en protéines locales est crucial pour des cultures et élevages durables.

W jaki sposób został rozwiązany?

Inakys reproduit industriellement un procédé naturel : la conversion d'excédents de fertilisation en orties, puis celles-ci sont consommées par des chenilles grégaires qui produisent des déjections calibrées (engrais granulés). Les chrysalides sont une source de protéines animales locales.

Kim są potencjalni klienci?

Les agriculteurs (maraîchers) et les particuliers sont les clients potentiels. Le service d'épuration des effluents s'adresse uniquement aux structures des agriculteurs.

Czym różni się to rozwiązanie?

Le couple plante/insecte est local, l'insecte se déplace en 3d sur une plante et pas dans un bac en 2d où nourriture et excréments coexistent. Il s'agit de partir d'un support liquide produit toute l'année et pas de biodéchets marqués par la saisonnalité. Le but est avant tout de produire des engrais granulés, les protéines (chrysalides) sont le bonus.