http://www.foretdeh

Otrzymane : są to wszystkie innowacje oferowane Team for the Planet poprzez formularz zgłoszeniowy innowacji.

autonomie, écologie et captation de carbonne

Zastosowana dźwignia działania
Sufficiency
Sector
Farming
Odkryj nasze pole działania arrow_forward
Data przedłożenia 27 stycznia 2021 Założyciele Véronique Masbou Miejsce rozwoju Francja

Projekt w szczegółach

Uwaga: ten formularz jest wypełniany w całości przez osoby proponujące innowację.

Jaki problem został rozwiązany?

Projet complet qui prévoit de pouvoir produire localement et de recréer un milieu favorisant la biodiversité

W jaki sposób został rozwiązany?

En accompagnant ce projet et en le faisant connaître. Dans un deuxième temps en aidant à ce que le procédé se généralise

Kim są potencjalni klienci?

Tous les producteurs de cultures maraichères

Czym różni się to rozwiązanie?

Zone de culture couplée à une zone de reforestation + récupération de l'eau et limitation des importations