SADOTEAE

Otrzymane : są to wszystkie innowacje oferowane Team for the Planet poprzez formularz zgłoszeniowy innowacji.

Produit de l’énergie, stocke le CO2, favorise la biodiversité

Zastosowana dźwignia działania
Zero emissions
Sector
Energy
Odkryj nasze pole działania arrow_forward
Data przedłożenia 15 lutego 2021 Założyciele Clement Authemayou Miejsce rozwoju Francja

Projekt w szczegółach

Uwaga: ten formularz jest wypełniany w całości przez osoby proponujące innowację.

Jaki problem został rozwiązany?

Capte le CO2 Crée de l’énergie

W jaki sposób został rozwiązany?

Grâce aux énergies vertes

Kim są potencjalni klienci?

Les États, régions, départements

Czym różni się to rozwiązanie?

Elle répond à plusieurs problèmes